Фільтри змішаної дії

Фільтри змішаної дії використовуються для отримання демінералізованої води методом іонного обміну.

Суміш аніоніти і катіоніту дозволяє досягти високої міри очищення, видаливши всі розчинені іони в одну сходинку. Після очищення рідина має низьке солевміст і нейтральний pH.

Дуже часто технологію демінералізації води з ФСД використовують спільно з промисловим зворотним осмосом у якості останньої сходинки.

Як працюють фільтри змішаної дії?

При проходженні води через засипний фільтр спершу катіоніти замінюються на іони водню Н+, після чого аниониты замінюються гидроокисями ОН-. На виході фільтра виходить знесолена вода з низькою електропровідність.

Для регенерації фільтруючий матеріал необхідно розділяти на катіоніти та аніоніти, котрі мають різні щільності. Операція з розділення матеріалу на складові частини є досить складною і виконується в спеціальному устаткуванні. У всіх інших випадках змішані смоли застосовуються одноразово і після насичення іонами суміш замінюється на нову.

Химический процесс в фильтрах смешанного действия

Призначення фільтрів ФСД

Основним призначенням фільтрів змішаної дії є деіонізация або ще її називають демінералізація води.

Фактично процес очищення води в даних фільтрах відбувається за допомогою іонного обміну. Велика частина розчинених іонів видаляється, на виході ми отримуємо воду високого ступеня очищення з низькою електропровідністю.

У фільтрі ФСД використовую суміш катіоніту і аніоніту. Катіонітна смола видаляє катіоніти і поставляється в формі H +, аніонітна смола видаляє аніоніти і поставляється в формі OH-.

Яке співвідношення катіонітної і аніонітної смоли застосовується в ФСД?

Це співвідношення може бути двох видів, або рівне 50/50 або 40/60. Співвідношення 40% катіонітної смоли / 60% аніонітної смоли, зустрічається частіше, в сумішах смол для демінералізації води.

Але для технологічного процесу це співвідношення може бути змінено для отримання потрібного результату при очищенні води.

Для чого потрібно використовувати рециркуляцію в ФСД?

Основним фактором необхідності використання рециркуляції є, або довгий термін зберігання деіонізованої води або її недостатня якість для подальшого використання.

У цьому випадку використовують гідравлічний вузол для рециркуляції по якому воду з накопичувального баку подають на вхід ФСД і вже очищену повертають назад в накопичувальний бак.

Термін придатності змішаних смол

Як і у всіх іонообмінних смол, так і у смол для фільтрів змішаної дії, є свій робочий ресурс.

Основними показниками цього для катіонітних смол буде підвищення натрію на виході з фільтра, а аніонообмінних смол, підвищення лужності.

Ну або для загального розуміння необхідності регенерації або заміни, це буде зниження загального опору очищеної води.

Регенерація ФСД

Для регенерації катіонообмінної смоли використовують соляну кислоту HCl.

Для регенерації аніонообмінної смоли використовують лужний розчин NaOH.

Змішані шари розділяють при проведенні зворотної промивки. Аніонітна смола знаходиться у верхній частині фільтру і туди подають каустик, а важча катіонообмінна смола лягає на дно і туди дозують соляну кислоту.

Якщо в фільтри засипані окремо катионит і аніоніт, все стає набагато простіше і тут можна застосувати два види промивки:

Послідовна регенерація

Спочатку промивається копус фільтра з катіонообмінною смолою, а потім промивається фільтр з аніонообмінною смолою.

Паралельна регенерація

Обидва фільра регенеруються одночасно, це дозволяє знизити час зартрачений на промивку.

!!! Обов'язковою умовою при регенерціі є використання осмотичної або пом'якшеної води з відсутністю бактеріального забруднення.

!!! Скидання регенераційної води з обох фільтрів потрібно в одну ємність для того, щоб кислота і луг нейтралізували один одного.


Похожие материалы:


Механічні мішечні фільтри |